Infographic

30 ปี สถานะแรงงานหญิงไทย เมื่อก่อน ตอนนี้ มีอะไรเปลี่ยนไป

โครงการ 30 ปี สถานะแรงงานหญิงไทย เมื่อก่อน ตอนนี้ มีอะไรเปลี่ยนไป

ผู้ผลิต : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

วันที่ผลิต : วว ดด ปป

30 ปี สถานะแรงงานหญิงไทย เมื่อก่อน ตอนนี้ มีอะไรเปลี่ยนไป

69total visits,1visits today