แรงงานข้ามชาติ

แรงงานข้ามชาติ โครงการ : เรื่องแรงงานข้ามชาติ ผู้ผลิต : สสส. วันที่ผลิต : แรงงานข้ามชาติ

รูปแบบและแนวทางการจัดการเรื่องการศึกษาสำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

รูปแบบและแนวทางการจัดการเรื่องการศึกษาสำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล โครงการ : รูปแบบและแนวทางการจัดการเรื่องการศึกษาสำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ผู้ผลิต : สสส. วันที่ผลิต : รูปแบบและแนวทางการจัดการเรื่องการศึกษาสำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

วิธีออกกำลังกาย ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

วิธีออกกำลังกาย ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ Youtube รายละเอียดของงานวิชาการ ชุดสื่อมัลติมีเดีย วันที่ตีพิมพ์ September 1, 2017 จัดทำโดย มส.ผส. http://thaitgri.org/?p=37952

มารู้จักอักษรเบรลล์ภาษาไทยกันบ้างดีกว่า

มารู้จักอักษรเบรลล์ภาษาไทยกันบ้างดีกว่า โครงการ : มารู้จักอักษรเบรลล์ภาษาไทยกันบ้างดีกว่า ผู้ผลิต : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ผลิต : วว ดด ปป มารู้จักอักษรเบรลล์ภาษาไทยกันบ้างดีกว่า

การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รายละเอียดของงานวิชาการ : Infographic วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย Download

ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ

Multimedia ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ โครงการ ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ ผู้ผลิต : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ผลิต : วว ดด ปป ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ

สังคมสูงวัย

สังคมสูงวัย สังคมสูงวัย รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย Download