ความรุนแรงในครอบครัว

Infographic ความรุนแรงในครอบครัว โครงการ ความรุนแรงในครอบครัว ผู้ผลิต : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ผลิต : วว ดด ปป ความรุนแรงในครอบครัว

30 ปี สถานะแรงงานหญิงไทย

Infographic 30 ปี สถานะแรงงานหญิงไทย เมื่อก่อน ตอนนี้ มีอะไรเปลี่ยนไป โครงการ 30 ปี สถานะแรงงานหญิงไทย เมื่อก่อน ตอนนี้ มีอะไรเปลี่ยนไป ผู้ผลิต : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ผลิต : วว ดด […]