มารู้จักอักษรเบรลล์ภาษาไทยกันบ้างดีกว่า

มารู้จักอักษรเบรลล์ภาษาไทยกันบ้างดีกว่า โครงการ : มารู้จักอักษรเบรลล์ภาษาไทยกันบ้างดีกว่า ผู้ผลิต : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ผลิต : วว ดด ปป มารู้จักอักษรเบรลล์ภาษาไทยกันบ้างดีกว่า

การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รายละเอียดของงานวิชาการ : Infographic วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ส่องคันฉ่อง กายพิการ หัวใจไม่พิการ

Infographic ส่องคันฉ่อง กายพิการ หัวใจไม่พิการ โครงการ ส่องคันฉ่อง กายพิการ หัวใจไม่พิการ ผู้ผลิต : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผู้ออกแบบ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ผลิต : วว ดด ปป ส่องคันฉ่อง กายพิการ […]