การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รายละเอียดของงานวิชาการ : Infographic วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ส่องคันฉ่อง กายพิการ หัวใจไม่พิการ

โครงการ ส่องคันฉ่อง กายพิการ หัวใจไม่พิการ ผู้ผลิต : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผู้ออกแบบ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันที่ผลิต : วว ดด ปป