แรงงานนอกระบบ อาชีพเล่นตนตรีเปิดหมวก

ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ , บุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์

แรงงานนอกระบบ กรณีค้าขายข้างถนนและหาบเร่แผงลอย

ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ , บุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์

Migrants in Countries in Crisis Thailand

ประเภทงานวิชาการ : รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

Education for Migrant Children, turning a crisis to opportunity unlocking child labor in Thailand

ประเภทงานวิชาการ : งานวิชาการประเภทบทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

มุสลิมในประเทศไทย ชายขอบหรือเพียงแค่แตกต่าง

ประเภทงานวิชาการ : Presentation รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

อัลไซเมอร์ป้องกันได้ด้วยการเล่นเกมฝึกสมอง

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ อ้างถึงงาน “ไฟเซอร์รู้-เฒ่า (เท่า) ทัน-สุข” จ.อุบลราชธานี ซึ่งแพทย์หญิงภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุว่า แม้จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นมากในผู้สูงอายุ แต่มีวิธีการป้องกันได้ด้วยการหมั่นออกกำลังกายซึ่งจะกระตุ้นเกิดฮอร์โมนแห่งความสุข ช่วยคลายเครียด และทำให้สมองปลอดโปร่ง นอกจากนี้การเล่นเกมบวกเลขง่ายๆ เกมจับคู่ ก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้เกิดการบริหารสมอง แน่นอนว่าทั้งหมดนั้นต้องเป็นไปควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดี […]

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับคนพิการ

ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ใครใครก็ไปโรงเรียน : สังคมสูงวัยกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเภทงานวิชาการ : เอกสาร / งานวิจัย รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

Education for Migrant Children, turning a crisis to opportunity unlocking child labor in Thailand

ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย