ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559 Stat-Old2559 ประเภทงานวิชาการ :  ฐานข้อมูลสังคม รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคม 2561

ภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคม 2561 May2561 ประเภทงานวิชาการ :  ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำแนกตามอายุ ปี 2537-2557

จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำแนกตามอายุ ปี 2537-2557 จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำแนกตามช่วงอายุ ปี พ.ศ. 2537 – 2557 ประเภท : สุขภาพ ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ […]