สตรีที่ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลทางสังคม สป.พม

สตรีที่ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลทางสังคม สป.พม สตรีที่ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลทางสังคม สป.พม ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านสังคม รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

ค่าจ่ายเฉลี่ยจำแนกตามเพศและสถานภาพการทำงาน ปี 2544-2558

ค่าจ่ายเฉลี่ยจำแนกตามเพศและสถานภาพการทำงาน ปี 2544-2558 ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้างรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำแนกตาม ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 17 ประจำปี 2559

รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 17 ประจำปี 2559 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 17 ประจำปี 2559 ประเภท : สุขภาพ ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ : […]