ข้อมูล แรงงานนอกระบบ อาชีพค้าขายหาบเร่แผงลอย

ข้อมูล แรงงานนอกระบบ อาชีพค้าขายหาบเร่แผงลอย ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูล รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย

การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

ประเภท : สุขภาพ ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ : จัดทำโดย :