แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มผู้หญิง

“ผู้หญิง” ประชากรกลุ่มเฉพาะเพศหญิงประกอบด้วย ผู้หญิงพิการ ผู้หญิงที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ผู้หญิงมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้หญิงสูงอายุ ผู้หญิงนักบวช ผู้ต้องขังหญิง ผู้หญิงบริการ ผู้หญิงที่อยู่กับเชื้อ HIV ผู้หญิงต่างชีวิตทางเพศ และผู้หญิงท้องไม่พร้อม (อ้างอิง มองผ่านเลนส์ เพศภาวะและความหลากหลาย: ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้หญิง)

งานมัลติมีเดีย

งานวิชาการ

Presentations

บทความ

WOMEN AND COMMUNITY RADIO IN THAILAND

WOMEN AND COMMUNITY RADIO IN THAILAND Women and Community Radio in Thailand ประเภทงานวิชาการ : บทความ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย Download 202total […]

เอกสารและงานวิจัย

ผู้ต้องขังหญิง สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผู้ต้องขังหญิง สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย ผู้ต้องขังหญิง สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเภทงานวิชาการ : เอกสาร งานวิจัย รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย Download 202total visits,2visits today

ฐานข้อมูล

เศรษฐกิจ

ค่าจ่ายเฉลี่ยจำแนกตามเพศและสถานภาพการทำงาน ปี 2544-2558

ค่าจ่ายเฉลี่ยจำแนกตามเพศและสถานภาพการทำงาน ปี 2544-2558 ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ที่ทำงานเป็นลูกจ้างรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำแนกตาม ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย Download 202total visits,2visits today

สังคม

สตรีที่ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลทางสังคม สป.พม

สตรีที่ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลทางสังคม สป.พม สตรีที่ประสบปัญหาในระดับท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลทางสังคม สป.พม ประเภทงานวิชาการ : ฐานข้อมูลด้านสังคม รายละเอียดของงานวิชาการ วันที่ตีพิมพ์ จัดทำโดย Download 202total visits,2visits today

สุขภาพ

รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 17 ประจำปี 2559

รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 17 ประจำปี 2559 รายงานสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 17 ประจำปี 2559 ประเภท : สุขภาพ ระดับ : ปฐมภูมิ รายละเอียดของงานวิชาการ : วันที่ตีพิมพ์ : […]

202total visits,2visits today